Hemis festival - Ladakh
Het plein voor het begin van de ceremonies, helaas slecht weer
The square before start of the ceremonies, unfortunately bad weather