Vlagceremonie grens Wagah
uitgevoerd door de veiligheidsdiensten van Pakistan en India
a co-production of security services of Pakistan and India