Zoji-La-Pass - Kashmir-Ladakh
We waren in goede handen, ervaren chauffeurs…
We were in good hands, experienced drivers...