Een groot aantal kanonnen staat op de vestingswal opgesteld