Vogelsoorten zijn me niet meer bekend,
alle aantekeningen zijn in stortbui verloren gegaan