Alle koopwaar wordt lopend vanuit de heuvels aangevoerd,

en veelal door de dames