Adivasi - Orissa

Ghadaba vrouw op de markt van Sogura