Ghadaba vrouw in haar eigen dorp


We zagen haar al eerder op de markt van Sogura